Noutati despre formularul pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale instalate – F4102

Incepand din data de 11 iunie 2018 F4102 – Formularul pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) instalate, din Anexa 2C la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa pre-operaţionalizare a Registrului, este disponibil in format editabil pe site-ul ANAF, sectiunea Servicii online – Declaratii electronice – pozitia 05 Descarcare declaratii. Gasiti aici link-ul direct.

Formularul F4102 se transmite de catre distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, (in functie de cine instaleaza casa de marcat) organului fiscal competent în termen de 2 zile lucrătoare de la data întocmirii sau, după caz, primirii „Declarației de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale”. Formularele completate și validate, în format PDF cu fișier XML atașat, se transmit organului fiscal competent prin mijloace elect

ronice de transmitere la distanță și pot conține informații privind unul sau mai multe aparate de marcat electronice fiscale.

Cum se procedeaza pentru transmiterea lui

1. Obţineţi un certificat calificat de semnătură electronică  conform Legii 455/2001 de la unul din furnizorii acreditaţi. Registrul furnizorilor de servicii de certificare acreditaţi, este stabilit şi publicat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe site-ul  www.mcsi.ro.
2. Instalaţi programul Adobe Reader.
3. Descărcaţi documentul de confirmare de pe portalul ANAF, completaţi-l, transmiteţi-l pe e-mail la furnizorul certificatului, primiţi-l semnat de acesta, apoi transmiteţi-l prin portal la ANAF (modulul Declaraţii electronice, opţiunea Înregistrare certificate calificate).
4. Listaţi, semnaţi şi ştampilaţi cererea de utilizare a serviciului de depunere electronică (formularul 150).
5. Privind împuternicirea de la contribuabil: în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat, se prezintă documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil. Dacă există calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, se prezintă documentul, în original şi copie, care atestă această calitate (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale).
6. Prezentaţi documentele la orice unitate fiscală (împuternicirea, actul de identitate, formularul 150).
7. Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului se face de regulă prin e-mail, pe adresa comunicată în formularul 150, în termen de 4-7 zile lucratoare de la depunerea documentaţiei la organul fiscal, neprimirea acesteia de către contribuabil nu reprezintă un obstacol procedural, tehnic sau de altă natura, pentru depunerea declaraţiilor. După acest termen puteţi încerca să utilizaţi serviciul de depunere declaraţii. Recipisa primită în urma depunerii este o confirmare a posibilităţii tehnice de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii”. Dacă întâmpinaţi probleme la depunerea declaraţiilor, vă rugăm să trimiteţi mesajul de eroare prin formularul de contact
8. Accesaţi adresa www.e-guvernare.ro Depunere declaraţii, Declaraţii ANAF (veţi fi redirecţionat pe portalul ANAF)
9. Descărcaţi formularele electronice .
10. Completaţi formularele de declaraţii.
11. Transmiteţi declaraţiile.
12. Examinaţi starea declaraţiilor transmise https://www.anaf.ro/StareD112/

 

sursa http://www.patronatcasedemarcat.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *